ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
 •     เทศบาลตำบลบ้านแปะ อ.จอมทอง เชียงใหม่ ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง จำนวน 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแปะ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านแปะ อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/02/2553
 • หมดเขต    16/02/2553
 • อ่าน   522
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294