ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาก่อสร้างอาคาร แบบ สปช. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
 •     โรงเรียนสามัคคีสันม่วง อ.กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ ประกวดราคาก่อสร้างอาคาร แบบ สปช. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนสามัคคีสันม่วง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนสามัคคีสันม่วง อ.กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/02/2553
 • หมดเขต    12/02/2553
 • อ่าน   552
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294