ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน 1 รายการ
 •     โรงเรียนพร้าววิทยาคม อ.พร้าว เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องสมุด โรงเรียนพร้าววิทยาคม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนพร้าววิทยาคม อ.พร้าว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/02/2553
 • หมดเขต    19/02/2553
 • อ่าน   552
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294