ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อถุงพลาสติกใช้ชุบมุ้ง จำนวน 1 รายการ
 •     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ต.วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อถุงพลาสติกใช้ชุบมุ้ง จำนวน 1 รายการ จำนวน 30,000 ใบ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.4 จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ต.วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/02/2553
 • หมดเขต    23/02/2553
 • อ่าน   553
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294