ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องสมุด จำนวน 6 รายการ
 •     โรงเรียชุมชนศรีจอมทอง ต.ดอยแก้ว อ. จอมทอง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องสมุด จำนวน 6 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนศรีจอมทอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียชุมชนศรีจอมทอง ต.ดอยแก้ว อ. จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/02/2553
 • หมดเขต    17/02/2553
 • อ่าน   554
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294