ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำหรับศูนย์ ICT จำนวน 6 รายการ
 •     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อ.จอมทอง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำหรับศูนย์ ICT จำนวน 6 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่งานบริหารพัสดุ สำนักงานเขตฯ 6 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/02/2553
 • หมดเขต    19/02/2553
 • อ่าน   481
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294