ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.
 •     อบต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 667.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง 2 ข้าง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.ทุ่งปี้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    อบต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/02/2553
 • หมดเขต    24/02/2553
 • อ่าน   517
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294