ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลก่อสร้างตลาดสดเทศบาล
 •     เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เชียงใหม่ ประมูลก่อสร้างตลาดสดเทศบาล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลัง ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/02/2553
 • หมดเขต    18/02/2553
 • อ่าน   542
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294