ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
  • ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องช่วยพยุงหัวใจใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ 2 เครื่อง
  •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องช่วยพยุงหัวใจใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ 2 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ สำนักงานเลขานุการ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553
  • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วันที่ประกาศ   11/02/2553
  • หมดเขต    16/02/2553
  • อ่าน   445
  • ผู้ส่ง   
  •      สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
    49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294