ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
 •     คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 เครื่อง , คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ 8 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานคลังและพัสดุ คณะสื่อสารมวลชน มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/02/2553
 • หมดเขต    18/02/2553
 • อ่าน   554
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294