ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของทางราชการ จำนวน 15 รายการ
 •     กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 อ.แม่ริม เชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของทางราชการ จำนวน 15 รายการ และเครื่องสนาม จำนวน 2 รายการ ดังนี้ เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย , เครรื่องสำรองไฟ , จอมอมิเตอร์ , เครื่องปรับอากาศ , เครื่องตรวจหาพิกัด, กล้องถ่ายรูป, เก้าอี้ฟังคำบรรยาย, หม้อข้าวสนามพร้อมอุปกรณ์ , กระติกน้ำร้อน, ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ คลังพลาธิการ ฝ่ายอำนวยการกองบังคับการ ตชด . ภาค 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2553 จะขายทอดตลาดวันที่ 2 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/02/2553
 • หมดเขต    02/03/2553
 • อ่าน   712
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294