ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครรื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครรื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง ผูสนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/02/2553
 • หมดเขต    17/02/2553
 • อ่าน   477
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294