ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดเครน พร้อมกระเช้าไฟฟ้า 1 คัน , รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 1 คัน
 •     อบต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดเครน พร้อมกระเช้าไฟฟ้า 1 คัน , รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 1 คัน ผู้สนใจติดต่อ ขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.ตลาดขวัญ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    อบต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/02/2553
 • หมดเขต    26/02/2553
 • อ่าน   546
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294