ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้าเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานงาน จำนวน 1 หลัง
 •     สถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้าเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานงาน จำนวน 1 หลัง ผูสนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายคลัง สำนักอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/02/2553
 • หมดเขต    19/02/2553
 • อ่าน   544
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294