ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 14 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 14 โครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. , ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ก่อสร้างถังเก็บน้ำ , ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/02/2553
 • หมดเขต    23/02/2553
 • อ่าน   546
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294