ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสิ่งก่อสร้างและพัฒนาสภาพแวดล้อม
 •     โรงเรียนมะเขือแจ้ อ.เมือง ลำพูน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสิ่งก่อสร้างและพัฒนาสภาพแวดล้อม พร้อมครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนมะเขือแจ้ อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   15/02/2553
 • หมดเขต    24/02/2553
 • อ่าน   465
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294