ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
 •     โรงเรียนวัดสันต้นธง อ.เมือง ลำพูน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน 1 ห้อง , ค่าครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 5 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ รร.วัดสันต้นธง อ.เมือง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนวัดสันต้นธง อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   18/02/2553
 • หมดเขต    26/02/2553
 • อ่าน   563
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294