ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ
 •     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ คือ ต้นพันธุ์มะม่วง , ต้นมะขามเปรี้ยว , ต้นขนุน , ต้นมะนาว, กระท้อน , ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/02/2553
 • หมดเขต    25/02/2553
 • อ่าน   465
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294