ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมครุภัณฑ์
 •     โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง ต.มะเขือแจ้ ลำพูน จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมครุภัณฑ์ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ รร.บ้านฮ่องกอม่วง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง ต.มะเขือแจ้ ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   18/02/2553
 • หมดเขต    26/02/2553
 • อ่าน   522
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294