ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน 4 ประเภท
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน 4 ประเภท คือ วัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ , วัสดุงานบ้านงานครัว 23 รายการ , วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5 รายการ , วัสดุคอมพิวเตอร์ 9 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/02/2553
 • หมดเขต    10/03/2553
 • อ่าน   506
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294