ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง พร้อมครุภัณฑ์
 •     โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง ต.เหมืองง่า ลำพูน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง พร้อมครุภัณฑ์ ที่เอื้อเฟื้อต่อการเรียนรู้ โรงขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ จำนวน 2 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง ต.เหมืองง่า ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   18/02/2553
 • หมดเขต    28/02/2553
 • อ่าน   600
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294