ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอกาศ จำนวน 1 รายการ
 •     ฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย เขต 1 ภาค1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอกาศ จำนวน 1 รายการ ไม่น้อยกว่า 28 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน เพื่อใชระบ-ส่ง พนักงาน พื้นที่ เชียงใหม่ ระยะทางไปกลับ 60 กม. ระยะเวลา 11 เดือน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ แฟนกจัดการงานโครงการ กองแผนงานและปฏิบัติการ เขต 1 เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    ฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย เขต 1 ภาค1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/02/2553
 • หมดเขต    26/02/2553
 • อ่าน   554
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294