ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปรณ์
 •     อบต.ออนกลาง อ.แม่ออน เชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปรณ์ จำนวน 4 เครื่อง เครืร่องพิมพ์ จำนวน 4 เครืร่อว และเครื่องสำรองไฟ 4 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.ออนกลาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.ออนกลาง อ.แม่ออน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/02/2553
 • หมดเขต    08/03/2553
 • อ่าน   547
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294