ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง 3 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง 3 โครงการ โครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล , สร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ก่อสร้าง ถนน คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบวกค้าง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/02/2553
 • หมดเขต    02/03/2553
 • อ่าน   491
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294