ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ คือ กล้อง ถ่ายวีดีโอดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด , กล้องถ่ายรูปประสิทธิภาพสูง 4 เครื่อง , เครื่องฉายถาพ LCD 9 เครื่อง เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงแบบเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ 3 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและอาคาร สำนักอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/02/2553
 • หมดเขต    26/02/2553
 • อ่าน   494
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294