ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ สำหรับโรงพยาบาลสันกำแพง และสถานีอนามัยในเครือข่าย ดังนี้ ตู้เก็บเคื่องมือแพทย์ 2 หลัง , หูฟังสำหรับเด็ก 1 อัน , เครื่องวัดความดันโลหิต , เครื่องจี้ขนาดเล็ก , เครื่องตรวจทวาร, เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า , เครื่องวัดออกซิเจน , เครื่องฟังเสียงหัวใจ , ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันกำแพง ตั้ง แต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/02/2553
 • หมดเขต    05/03/2553
 • อ่าน   481
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294