ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ยกเลิกสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ
 •     อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน เชียงใหม่ ยกเลิกสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ อบต.ห้วยแก้ว ขอยกเลิกประกาศสอบราคาเนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรูปแบบรายการ เพือให้เป็นประโยชน์ต่อราชการอย่างสูงสุด จึง ขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 • หน่วยงาน    อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/02/2553
 • หมดเขต    //2553
 • อ่าน   548
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294