ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสสร้างรางระบายน้ำ และวางท่อ คสล. ตามโครงการไทยเข้มแข็ง
 •     อบต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาก่อสสร้างรางระบายน้ำ และวางท่อ คสล. ตามโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ อบต.น้ำบ่อหลวง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/02/2553
 • หมดเขต    11/03/2553
 • อ่าน   570
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294