ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้านราษฎรผู้ยากจน
 •     อบต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้านราษฎรผู้ยากจน หม่ที่ 1,2,4,5,6ต.แม่ทะลบ วงเงิน 200,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.แม่ทะลบ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/02/2553
 • หมดเขต    08/03/2553
 • อ่าน   500
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294