ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
 •     อบต.สันผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟะลต์ติกส์ คอนกรีต , ก่อสร้างรางระบายน้ำ, ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. ก่อสร้างปูบล็อกตัวหนอน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.สันผีเสื้อ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.สันผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/02/2553
 • หมดเขต    09/03/2553
 • อ่าน   528
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294