ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ คือ จ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ต.หนองหาร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองหาร ตั้แงต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/02/2553
 • หมดเขต    09/03/2553
 • อ่าน   503
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294