ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.
 •     อบต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ ลำพูน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านแสนตอ หมู่ 10 - บ้านแม่หาด หมู่ที่ 7 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.ห้วยยาบ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   21/02/2553
 • หมดเขต    08/03/2553
 • อ่าน   505
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294