ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ด้านภาษา
 •     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศแลวิทยบริการ ครั้งที่2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานอธิบดี ชั้น 1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/02/2553
 • หมดเขต    25/02/2553
 • อ่าน   509
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294