ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำตัวยู คสล. แบบมีฝาปิด 3 โครงการ
 •     อบต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ เชียงใหม่ ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำตัวยู คสล. แบบมีฝาปิด 3 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.แม่ทะลบ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/02/2553
 • หมดเขต    03/03/2553
 • อ่าน   521
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294