ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง พร้อมครุภัณฑ์
 •     โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง พร้อมครุภัณฑ์ ประกอบห้อง เฟอนิเจอร์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องอำนวยการและบริหารทั่วไป รร.แม่ริมวิทยาคม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/02/2553
 • หมดเขต    08/03/2553
 • อ่าน   531
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294