ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 •     โรงเรียนบ้านป่าตาล ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง ลำพูน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมครุภัณธ์ปประกอบห้องสมุด จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านป่าตาล ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านป่าตาล ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   23/02/2553
 • หมดเขต    04/03/2553
 • อ่าน   524
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294