ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาสร้างเครรื่องแต่งกายโขนและลำคร จำนวน 5 รายการ
 •     วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาสร้างเครรื่องแต่งกายโขนและลำคร จำนวน 5 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/02/2553
 • หมดเขต    26/02/2553
 • อ่าน   498
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294