ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เทศบาลตำบลเวียงพร้าว สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายรอบเวียงด้านเหนือ และถนนสายแยกไปบ้านแม่กอยหมู่ที่ 6
 •     เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายรอบเวียงด้านเหนือ และถนนสายแยกไปบ้านแม่กอยหมู่ที่ 6 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
 • วันที่ประกาศ   04/07/2550
 • หมดเขต    09/07/2550
 • อ่าน   722
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294