ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/08/2550
 • หมดเขต    28/08/2550
 • อ่าน   641
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294