ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
  • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
  •     อบต.ห้วยทราย อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ก่อสร้างถนน คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้นที่ อบต.ห้วยทราย อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2553
  • หน่วยงาน    อบต.ห้วยทราย อ.แม่ริม เชียงใหม่
  • วันที่ประกาศ   25/02/2553
  • หมดเขต    11/03/2553
  • อ่าน   553
  • ผู้ส่ง   
  •      สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
    49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294