ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง กองคลัง ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/02/2553
 • หมดเขต    08/03/2553
 • อ่าน   517
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294