ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ ตามโครงการอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง ชั้น 1 เทศบาลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/02/2553
 • หมดเขต    08/03/2553
 • อ่าน   511
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294