ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านปางเปา หมู่ 8
 •     อบต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านปางเปา หมู่ 8 ,ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10, หมู่ 11 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/02/2553
 • หมดเขต    10/03/2553
 • อ่าน   529
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294