ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างสร้างส้วมนักเรียนหญิง
 •     โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างสร้างส้วมนักเรียนหญิง ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/02/2553
 • หมดเขต    11/03/2553
 • อ่าน   551
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294