ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมครุภัณฑ์โครงการ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
 •     โรงเรียนบ้านหนองดู่ สพท.ลพ. เขต 1 อ.ป่าซาง ลำพูน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมครุภัณฑ์โครงการ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 2 หลัง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดรร. 1 หลัง ค่าครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุด 6 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองดู่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านหนองดู่ สพท.ลพ. เขต 1 อ.ป่าซาง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   25/02/2553
 • หมดเขต    05/03/2553
 • อ่าน   568
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294