ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก (โอเวอร์เลย์)
 •     เทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก (โอเวอร์เลย์) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ 16 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/02/2553
 • หมดเขต    16/03/2553
 • อ่าน   502
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294