ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 5 หมู่บ้าน
 •     เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 5 หมู่บ้าน รวมระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2553 ราคากลางตันละ 1,200 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/02/2553
 • หมดเขต    12/03/2553
 • อ่าน   572
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294