ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สรรหาและเลือกสรรครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดสำนักงาน กศน. จำนวน 9 อัตรา
 •     สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ สรรหาและเลือกสรรครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดสำนักงาน กศน. จำนวน 9 อัตรา วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงาน กศน. เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/02/2553
 • หมดเขต    17/03/2553
 • อ่าน   590
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294