ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ คือ ถังน้ำแบบไฟเอร์กลาส ขนาด 1,000 ลิตร 12 ใบ, เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า 2 เครื่อง , ระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 2 ชุด , เรือพาดหาง เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 85 แรงม้า 1 ลำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่ ส่วนอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/02/2553
 • หมดเขต    08/03/2553
 • อ่าน   526
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294