ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง
 •     เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง จากเดิม 1 ชั้น ต่อเติมเป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง ชั้น 1 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/02/2553
 • หมดเขต    10/03/2553
 • อ่าน   510
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294